Probleem oplosser

Een goede waterbehandeling en regelmatige controle staan garant voor helder en gedesinfecteerd water zonder problemen.

In de praktijk blijkt echter dat er af en toe fouten worden gemaakt die hun weerslag vinden in de waterkwaliteit.

Hieronder een aantal vaste waarden vanuit de WHVBZ waaraan een openbaar bad moet voldoen.

  • Er dient per zwemmer 30 liter water ververst te worden.
  • De chloorwaarde bij een binnenbad dient tussen de 0,5 mg/l en de 1,5 mg/l te zitten.
  • De chloorwaarde bij een buitenbad dient tussen de 0,5mg/l en de 5 mg/l te zitten.
  • De ph waarde dient tussen de 6,8 en 7,8 te zitten.

Daarnaast is het belangrijk om voldoende water rond te pompen.

Er is een formule voor de minimale rondpomp capaciteit. Q = I / T waarbij Q de rondpompcapaciteit in m³/h is, I de inhoud van het bad is en T de maximale verblijfstijd van het water in het bad.

Berekening inhoud rechthoekig bad:

Lengte x Breedte x gemiddelde diepte.

Berekening inhoud rond bad:

Diameter x Diameter x gemiddelde diepte x 0,78

Berekening inhoud ovaal bad:

Grootste lengte x Grootste breedte x gemiddelde diepte x 0,89

Berekening verblijftijd/turnover tijd:

Bad met diepte 0 – 0,30 mtr = 1

Bad met diepte 0,3 – 1,1 mtr = 2

Bad met diepte 1,1 – 1,4 mtr = 3

Bad met diepte 1,4 – 2 mtr = 4

bad met diepte > 2 mtr = 6

Controleer bij problemen eerst:

de ph waarde tussen 7.0 en 7.4

chloor-gehalte tussen 0.5 mg/l en 1.5 mg/l en bij gebruik van

tabletten met bindmiddel 2.5 mg/l

Heeft u melkachtig of troebel water?
De PH waarde is niet correct.

Deze waarde bijstellen naar 7,2 middels PH plus of PH min.

De chloorwaarde is te laag.

Een chloor shok behandeling geven, een flocculatie uitvoeren, meermaals spoelen, gedurende 24 uur het bad filteren.

Filtratie gebeurd onvoldoende

De filtratietijd vergroten.

Stabiliteit van het water.

Als het water geen bufferende werking meer heeft dan dient het water ververst te worden. Het is aan te raden ongeveer 1/3 van het bad te verversen.

Heeft u groen water?
Algenvorming

Een chloor shok behandeling uitvoeren, het toepassen van vlokmiddel en het filter meermaals terug spoelen.

Stabiliteit van het water.

Als het water geen bufferende werking meer heeft dan dient het water ververst te worden. Het is aan te raden ongeveer 1/3 van het bad te verversen.

Heeft u bruin, rood achtig of zwart water?
Aanwezigheid van ijzer of mangaan in het water.

De ph bijstellen naar 7,2, een chloorshock en vloeibaar vlokmiddel toevoegen. De filtratie stopzetten voor minimaal 12 uur, nadien het neergeslagen vuil van de bodem zuigen en lozen naar het riool. Bij een ijzer – of mangaangehalte van < 1 mg/l een metaal binder gebruiken.

Heeft u doorschijnend water met een groene kleur?
Aanwezigheid van koper in het water.

TAC waarde controleren, ideaal is tussen 80 en 120 mg/l. bij een kopergehalte van < 1 mg/l een metaalbinder gebruiken. Bij een kopergehalte van > 1 mg/l dezelfde procedure volgen als bij mangaan of ijzer in het water.

Informatie of een offerte?

Wilt u (uiteraard vrijblijvend) informatie of een offerte? Neem dan contact met ons op. Op werkdagen op tel. 0570 - 86 73 86 of klik op de link hieronder.